Intellektuell krigföring

– stöd för aktivister, intellektuella och kulturarbetare.

Utbildningar

Dackeinstitutet erbjuder ett antal utbildningar inom politisk filosofi och politisk aktivism. Vi har också vissa möjligheter att skräddarsy utbildningar till externa organisationer, kontakta oss vid intresse för mer information. Notera att flera av utbildningarna kan ges som både en översiktlig introduktionsföreläsning och som en serie föreläsningar. Ett urval av våra utbildningar: Skolastisk grundkurs – Thomas […]

Föreläsningar

Dackeinstitutet genomför löpande en föredragningsserie i Stockholm. En gång i  månaden hålls ett föredrag över ett intressant ämne, ämnet diskuteras sedan över en bit mat i en gruppdiskussion. Föreläsningarna och diskussionen håller en hög nivå och ställer höga krav på dig som deltagare. Platserna är begränsade och vi riktar oss i första hand till dig som är politiskt, kulturellt […]

Förlag

Dackeinstitutet bedriver en förlagsverksamhet för att genom den tillgängligöra böcker och skrifter som vi anser är viktiga för ett medvetet motstånd. Den finns en rik kontrarevolutionär litteraturskatt som i mångt och mycket har varit okänd för en bredare svensk allmänhet. Vi kommer i första hand publicera böcker som syftar till att väcka en vilja till […]

Arkiv

Dackearkivet är ett projekt till syfte att bevara material för det oppositionella arbetet som bedrivits i Sverige. Vi erbjuder individer och organisationer att donera arkivmaterial hos oss, såsom protokoll från möten, marknadsföringsmaterial, tidningar, böcker etc. Vi åtar oss att bevara detta material till eftervärlden och arkiverar mottaget material i ett skyddsrum vi hyr för ändamålet. […]