arkivetDackearkivet är ett projekt till syfte att bevara material för det oppositionella arbetet som bedrivits i Sverige. Vi erbjuder individer och organisationer möjlighet att donera arkivmaterial hos oss, såsom protokoll från möten, marknadsföringsmaterial, tidningar och böcker. Vi åtar oss att bevara detta material till eftervärlden och arkiverar mottaget material i ett skyddsrum vi hyr för ändamålet. Donerat material kan lämnas in förseglat och med en tidsbunden sekretess på 5 eller 10 år.

Dackearkivet har övertagit verksamheten från Arkiv- och biblioteksföreningen Conservare (ABC) och som var verksamt 2004 till 2015. ABC har genom årens lopp fått åtskilligt material donerat.

Kontakta oss för vägledning om du har material du vill donera.