Dackeinstitutet genomför återkommande en föredragningsserie i Stockholm.

Nedan följer några av de föreläsningar vi har haft:

Abort ett pågående folkmord

Knappt 40 000 aborter genomförs varje år i Sverige, det motsvarar städer i storleksordningen Ängelholm eller Enköping. Vad säger aborter om vår samtid, hur påverkar det vår kultur, hur kan de sk humanisterna glatt genomföra abortfestivaler för att fira att över en miljon barn bragts om livet?

För denna föreläsning har vi en mycket kompetent extern föreläsare som i många år varit engagerad i frågan. Mer info följer men se till att boka in aktiviteterna.

Tredje positionen – historiska rörelser

Under 1900-talets första hälft fanns ett stort antal rörelser, partier och grupper som på olika sätt förfäktade det traditionella Europa. Under denna föreläsning får vi lära känna några av dessa grupper lite närmare. Kopplingen politisk teori och praktik.

Evolutionsteorin

Evolutionen – vetenskapligt faktum eller modern skapelsemyt? Den som inte vill godta att livet på jorden skapats av Gud ställs oundvikligen inför frågan hur livet, i alla dess former, i så fall har uppkommit. Ateistens svar på den frågan är att livet uppstått genom slumpmässiga kemiska reaktioner i en ”ursoppa” och därefter gradvis utvecklats till de komplexa organismer som existerar idag. Den hypotesen – evolutionsteorin – betraktas idag som en vetenskapligt bevisad sanning och har, för att citera Richard Dawkins, ”gjort det möjligt att vara en intellektuellt tillfredsställd ateist”. Men hur ser de vetenskapliga beläggen för evolutionsteorin ut?

Redan Charles Darwin medgav när hans banbrytande verk On the Origin of Species kom ut 1859 att det fanns starka invändningar mot hans teori, bland annat därför att fossillagren inte tycktes uppvisa några spår av den gradvisa utveckling under hundratals miljoner år som han postulerade. Det vetenskapliga motståndet mot Darwins teori var länge starkt, framförallt bland paleontologer.

Hur ser forskningsläget ut idag? Har de omfattande undersökningar av fossillagren som ägt rum sedan 1859 bekräftat Darwins hypotes? Är evolutionen ett vetenskapligt bevisat faktum, eller en ny skapelsemyt för den moderna människan? Det är några av frågorna som behandlas i föredraget.

Sociala rörelser

Föreläsning om hur några politiskt och religiösa organisationer har gått från små och obetydliga till att få makt över en stor del av jordens befolkning genom att konkret bedriva olika sociala verksamheter. Huvudfokus är på Muslimska brödraskapet (Egypten) och Förbundet för fosterlandets frivilliga/RSS (Indien).

Mixen av just en politisk, religiös och social plattform har i stora delar av världen visat sig vara extremt framgångsrik. Vi kommer under föreläsningen att få ta del av två av de mest framgångsrika organisationer som har arbetat just på detta sätt. Vi går igenom dessa organisationers bakgrund, viktiga historiska händelser, deras ideologi samt organisationsmodeller och dess interaktion med samhället i övrigt.

Vendéeupproret

Vendéeupproret är kanske den mest kända av de många kontrarevolutionerna i Europa. Under denna föreläsning kommer du att få lära dig mer om upproret, dess historiska betydelse och konsekvenser.

Den Franska revolutionen började1789 i Paris och spred sig snabbt över stora delar av Frankrike. Landet hamnade snart i ett pöbelvälde och revolutionen kom alltmer att bli ett uppror mot den katolska kyrkan. Hundratals präster mördades, nunnor våldtogs och kyrkor sattes i brand eller skändades. Missnöjet med revolutionen pyrde runtom i landet och efter att kung Ludvig XIV avrättats utbröt den stora folkliga resningen i Vendée som varade 1793-96. Upprorets starka folkliga stöd ledde till det som kallats historiens första folkmord då över 150 000 civila Vendéebor avrättades i ett försök att kväsa upproret. Trots brutaliteten lade de sista upprorsmännen ner vapen först år 1800 då Napoleon gav allmän amnesti åt alla inblandade, samtidigt som han gick med på några av Vendéebefolkningens krav. Nya uppror bröt trots det ut år i Vendée 1815 och 1830.

Västerlandets demografiska kris

Världen i allmänhet och västerlandet i synnerhet upplever en aldrig tidigare skådad demografisk kris. Japans befolkning beräknas halveras fram till 2050 och flera västeuropeiska nationer ligger bara steget efter. Nativiteten minskar från år till år i den absoluta majoriteten av världens länder och även länder i Mellanöstern som för bara några årtionden senare hade stora barnkullar ligger snart på Europas nivå i barnafödande. Jordens befolkning står inför kanske den största utmaningen i historien: Hur hanterar vi en ständigt stigande medelålder och en allt högre förväntad livslängd när det knappt föds några nya barn?