Dackeinstitutet bedriver en förlagsverksamhet för att genom den tillgängliggöra böcker och skrifter som vi anser är viktiga för ett medvetet motstånd. Den finns en rik kontrarevolutionär litteraturskatt som i mångt och mycket har varit okänd för en bredare svensk allmänhet. Vi kommer i första hand publicera böcker som syftar till att väcka en vilja till handling och som erbjuder fasta principer att falla tillbaka på.

Böckerna vi producerar eller samproducerar går normalt att inhandla från etablerade återförsäljare.

 

Publicerade:

Kontrarevolutionen – Manifestet av Pierre Chateau-Jobert (2018) [klicka för att köpa]

“Pierre Chateau-Jobert är i det närmaste okänd för en svensk publik, men under sin levnadstid blev han en av Frankrikes högst dekorerade militärer. Han stred för de allierade mot Vichyregimen under andra världskriget, och efter kriget fick han ansvaret att bygga upp landets fallskärmsjägartrupper. Men när denna bok skrevs på 1960-talet var han i landsflykt i Spanien på grund av en avkunnad dödsdom.” Från förordet.