Katolska Kyrkan fördömer och har alltid fördömt pedofili. Handlingen är en dödssynd enligt vår tro och om en person som begått sådana handlingar inte ångrar sig fullt ut, biktar sig och utför påföljande botgöring kommer denne att för evigt brinna i helvetet. Goda krafter står upp för goda värderingar, onda handlingar får konsekvenser. Det får gärna jämföras med RFSL och Miljöpartiet eller andra schatteringar som istället aktivt angriper en objektiv moral och mer än en gång sällat sig som försvarare av det depraverade, däribland försvar av pedofili.

I dagarna uppmärksammar Ali Fegan ett 30 år gammalt fall i Frankrike där ett barn enligt uppgift ska ha utnyttjats av en tidigare präst inom SSPX. Påståendena är givetvis bekymmersamma och det ligger i journalismens roll att både syna och uppmärksamma eventuella missförhållanden. Det är dock knappast av hänsyn för några eventuella brottsoffer som SVT och Fegan granskar SSPX i det här fallet. Påståenden om brott begångna för 30 år sedan i en annan del av Europa torde vara av ringa intresse för svensk public service.

Över 700 präster har vid en eller annat tid varit inordnade i SSPX verksamhet. Kyrkan lär att människan är fallen. Vi måste alla slåss mot våra inre demoner och drifter. Präster utgör här inget undantag, de är människor av kött och blod. Genom deras uppdrag och position ställs dock högre krav på dem. Det finns en egen plats i helvetet för fallna präster, långt värre än för andra syndare. Anklagelser om övergrepp på barn inom katolska kyrkan har de senaste decennierna uppmärksammats brett. Det har framkommit att många av dessa övergrepp har hanterats undermåligt av kyrkan. Det traditionella prästbrödraskapet SSPX har till skillnad från de av stiften reglerade delarna av Kyrkan varit närmast befriat från dessa anklagelser, bland annat p.g.a. att en rigorös formering har bibehållits för de som studerar till präster. Även det traditionella förbudet mot att män med homosexuella böjningar ska få prästvigas har strikt upprätthållits och haft positiv effekt.

Antalet präster både inom SSPX och inom Katolska Kyrkan i stort gör det tyvärr rimligt att anta att olika former av missförhållanden både har skett och kommer att ske i framtiden. Dessa präster ska givetvis (om en rättssäker prövning finner dem skyldiga till handlingar av en allvarlig art) fråntas sitt publika apostolat och överlämnas till en sekulär rättsprocess. I frågor som dessa är det alltid en diskussion på två plan; dels det enskilda fallet, med all dess tragik, och, dels strukturellt, finns det systematik i det inträffade, har organisationen och ledningen gjort vad de borde etc.

Tvärtom vad man kan tro av massmedias rapporteringar om pedofilskandalerna inom Katolska Kyrkan så är sexuella övergrepp många gånger vanligare i skolan ( https://www.lifesitenews.com/news/forgotten-study-abuse-in-school-100-times-worse-than-by-priests), i protestantiska sekter (http://shoebat.com/2014/05/06/sexual-abuse-protestant-churches-catholic/ och har ingen koppling till celibat (http://www.catholiceducation.org/en/controversy/common-misconceptions/9-myths-about-priestly-pedophilia.html).

Tron omvänder syndare, men brist på kärlek till Gud kan få en människa att falla. SSPX, utgör, trots en blygsam verksamhet, ett av bålverken för den katolska traditionen i Norden.

Officiellt uttalande av Dackeinstitutet den 2016-04-06.

Categories: Nyheter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *