Dackeinstitutet anordnar ett par gånger om året konferenser på olika teman. Vill du besöka någon av våra konferenser, anmäl ditt intresse till oss.

Tidigare konferenser:

Att skapa män
Väst är bäst