dackelogo_hi_res2-2Dackeinstitutet är ett partipolitiskt obundet kristet och konservativt idéinstitut.

Institutet bedriver sin verksamhet utifrån övertygelsen om en kristen social och politisk ordning så som den kommit till uttryck genom den katolska socialläran. Det moderna samhället utgör en antites till kristendomen som den historiskt har förståtts. Gud är världens skapare och vi är därför skyldiga honom ära och lydnad eftersom hela vår existens har sin orsak i Gud. Det moderna samhället vänder i stället på förhållandet och utgör en kult av människan själv.

Verksamheten

Med utbildning både i politisk teori och i politisk praktik ämnar vi lägga den kunskapsmässiga grunden för de individer och grupper som genom konkret handlande önskar att arbeta för ett återkristnande av vårt land.

Vi stödjer och samarbetar även med externa initiativ som helt eller delvis delar vår vision. Vi vänder oss brett till projekt och organisationer inom den konservativa högern samt givetvis till enfrågeorganisationer, som delar våra kärnfrågor, för att på så sätt stimulera ett konkret konservativt motstånd. Via klassiska bildningsverksamheter som konferenser, bokutgivning, diskussionskvällar och studiecirklar bedriver vi vår verksamhet med fokus på att omsätta teori i praktik. Kärleken till nästan är inte bara en from tanke utan en handling.

Frågor & Svar

Kristen tro

Tron kan inte reduceras till ett politiskt eller kulturellt perspektiv utan den har sin grund i själva uppenbarelsen i Kristus ”- Jag är vägen och sanningen och livet!”.

Konservatismen

Den breda europeiska konservatismen vi anser oss tillhöra är ingen ideologi i strikt mening utan det är ett politiskt försvar för vår tro och kultur som konkretiserades i konflikten med de framväxande revolutionära ideologierna.

Nils Dacke

Nils Dacke var en smålänning som reste sig mot Gustav Vasas övergrepp.Dacke krävde rätten att ”få förbli vid vad som var gammalt och fornt” som en av de första kontrarevolutionärerna i Europa. Han försvarade kyrkans tillgångar som med stor möda samlats ihop i byarna för att smycka kyrkor och rätten att få fira den traditionella mässan. Dacke tog också ställning för det organiskt framvuxna lokalsamhällets rätt framför enhetsstaten och upproret avsåg även att minska de orättfärdiga skatter som staten ålagt dem att betala.

Lansering

Dackeinstitutet, namngivet efter frihetskämpen Nils Dacke, bildades officiellt på S:t Eriks festdag den 18 maj 2015 och är ett idéinstitut som står på en kristen och konservativ grund. Dackeinstitutet kommer att fokusera på klassiska bildningsverksamheter som konferenser, bokutgivning, diskussionskvällar och studiecirklar och på så sätt försöka stötta både individer och organisationer med en ideologisk fördjupning.

Inspirationen till Dackeinstitutet kommer bland annat från Frankrike, där katolska lekmannaorganisationer har varit de främsta initiativtagarna till de miljondemonstrationer som anordnades mot samkönade äktenskap i Paris.

”No, civilization is not something yet to be found, nor is the New City to be built on hazy notions; it has been in existence and still is: it is Christian civilization, it is the Catholic City. It has only to be set up and restored continually on its natural and divine foundations against the unremitting attacks of insane dreamers, rebels and miscreants: omnia instaurare in Christo.”

 St. Pius X