Utbildning

Dackeinstitutet erbjuder ett antal utbildningar inom politisk filosofi och politisk aktivism. Vi har också vissa möjligheter att skräddarsy utbildningar till externa organisationer, kontakta oss vid intresse för mer information. Notera att flera av utbildningarna kan ges som både en översiktlig introduktionsföreläsning och som en serie föreläsningar.

Ett urval av våra utbildningar:

Skolastisk grundkurs – Thomas av Aquino

Grundkurs i det filosofiska tänkande som benämns som skolastiken vilket kom att prägla Europas intellektuella utveckling under medeltiden och därefter. Med skolastiken förenas den kristna lärdomstraditionen med den antika filosofin och då i synnerhet som den kom till uttryck hos Aristoteles. Vi tar vår utgångspunkt i den främste av alla de skolastiska filosoferna; Thomas av Aquino och kursen går systematiskt igenom hans teoribildning och begreppsvärld. Kursen mål är att deltagarna ska erhålla en översiktlig förståelse för de viktigaste begreppen hos skolastiken och i synnerhet hos Thomas av Aquino, den så kallade thomismen.

Huvudlitteratur: Edward Feser, Aquinas (2009)
Ämne: Filosofi Nivå: Grundkurs, ingen förkunskap krävs.
Examination: Kursen avslutas med en både skriftlig och muntlig examination

Politisk teori – En civilisation i kris

Kursen är en grundläggande introduktionskurs i politisk teori och beskriver de utmaningar och hot som vår civilisation möter och har mött med fokus på perioden 1945 och framåt. Huvudboken i kursen är “The Death of the West” av Patrick J. Buchanan. Författaren har bland annat varit Senior Advisor åt de republikanska presidenterna Nixon, Ford och Reagan. Därefter har han försökt att bli republikanernas presidentkandidat varav 1996 var det bästa försöket där han besegrade Bob Dole i ett stort antal stater med ett program som förespråkade kristen moral och kraftigt begränsad invandring. Kursens mål är att möjliggöra för kursdeltagaren att orientera sig i den i efterkrigstiden allt mer accelererande politiska och samhälleliga kris som västerlandet genomgår. Kursen berör framförallt västvärldens demografiska utveckling, västvärldens kulturella upplösing med dess besynnerliga självhat och den pågående massinvandringen.

Huvudlitteratur: Patrick J. Buchanan, The Death of the West (2002)
Ämne: Politisk teori Nivå: Grundkurs, ingen förkunskap krävs.
Examination: Kursen avslutas med en både skriftlig och muntlig examination